Inddragelse

Børnene skal have deltagelsesmuligheder

Børns kompetencer, selvhjulpenhed og ansvarsfølelse udvikles, når de får lov at deltage og øve sig. Dit barn inddrages i alt fra at vande planter og ordne vasketøj, over borddækning og tilberedning af mad, til at tage godt imod nye børn i huset. Vi hjælper hinanden og dit barn får en oplevelse af at have en værdi i fællesskabet. Vi tager udgangspunkt i dit barns ressourcer, og tror på motivation og lyst. 

Inddragelsen går også på at give dit barn mulighed for at være med til at forme sin egen hverdag i institutionen. I det omfang det giver mening, for det enkelte barn såvel som for børnegruppen som helhed, følger vi børnenes spor og understøtter de ideer og initiativer, børnene kommer med. Det styrker dit barns evne til at tænke selvstændigt og kreativt, og giver det begyndende erfaringer med selv at træffe beslutninger og organisere sig.

Mere om inddragelse i Børnehuset Ålsgårde