Eksperimentering

Vi går på undersøgelse sammen med børnene

Børn er nysgerrige og sansende, og skal have rum for at gå på opdagelse, stille spørgsmål, øve sig og afprøve nye og anderledes muligheder. Dette gælder både i deres lege og i de aktiviteter de voksne planlægger for dem. 

Vi arbejder med de seks læreplanstemaer på en legende og eksperimenterende måde, hvor fokus ligger på dit barns mulighed for at undre og udtrykke sig, undersøge, eksperimentere og øve sig.

Aktiviteterne bygger på børnenes initiativer, og det, de er optaget af, såvel som på de voksnes viden om, hvad børnene  skal lære for at blive  livsduelige mennesker.

Mere om eksperimentering i Børnehuset Ålsgårde