Plads til dig og dit barn

Familier har forskellige forudsætninger og forskellige behov, hvilket vi forsøger at imødekomme i hverdagen.

Vi bestræber os på at minimere regler og forventninger, som står i kontrast til de behov og ønsker I har som familie. Vi tror på et samarbejde, hvor begge parters værdighed og personlige integritet respekteres. Det betyder i praksis, at vi tillægger jeres meninger, behov og ønsker samme værdi som vores, og at vi søger dialogen med jer, så vi sammen når frem til løsninger, der fremmer samarbejdet og tilfredsheden med jeres barns hverdag i institutionen.

Det er vigtigt for os, at du og dit barn føler jer velkomne i Børnehuset Ålsgårde, og at I oplever tryghed ved at dele jeres oplevelser omkring og jeres ønsker og behov til jeres barns hverdag med os.