Ligeværdighed mellem børn

Når børn skal samarbejde, er det vigtigt, at pædagogen har øje for, om børnene er ligeværdige.

To ligeværdige børn - børn der modenheds- og følelsesmæssigt er på niveau og forstår at handle indenfor de etiske spilleregler, som fx at vi ikke slår - kan udvikle sig ved at konfrontere hinanden både i konstruktiv leg og i svære konflikter. Et større barn, som har udviklet empati og redskaber for at klare en given situation selv, vil også kunne hjælpe et mindre barn i samme situation. Hvorimod børn, som fx ikke har lært, hvordan de løser en konflikt, og derfor kommer til at slå, ikke må stå alene i en konfliktsituation med et andet barn. Her er det pædagogens rolle at være observerende og træde til og hjælpe børnene med at løse konflikten på en hensigtsmæssig måde.

Børn - eller mennesker generelt for den sags skyld - er bedst i stand til at udvikle sig og lære, når de trives og er trygge i deres læringsmiljø. Derfor er det af afgørende betydning, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvad der foregår i og imellem jeres børn, og arbejder på at børnene skal have det godt med sig selv og med hinanden. Vi har derfor jævnligt temaer og aktiviteter, hvor vi arbejder med sociale og personlige kompetencer. Dette sker på en legende og naturlig måde, så børnene mærker glæden ved at være sammen og får en øget opmærksomhed på hinanden. 

Hvis vi voksne altid behandler børnene med respekt, støtte og opmuntring, vil de tage denne model med sig i livet, og også selv lære at behandle andre respektfuldt.