Legens berettigelse

I barndommen lægges grundstenen til resten af vores liv som hele mennesker. Legen er fundamental betydning for barnets udvikling og livskvalitet.

I Børnehuset Ålsgårde værner vi om børnelivet og barnets ret til at være barn. Vi tager nye tiltag til os, men forsøger altid at få tiltagene til at passe ind i børnelivet og ikke omvendt. Og da legen er en afgørende og central del af det gode børneliv, og altafgørende if. til barnets oplevelse af at være inkluderet i børnefællesskabet, fylder den rigtig meget i børnenes liv i Børnehuset Ålsgårde. Vi arbejder derfor målrettet mod udvikling af legekompetencer og et kvalificerende legemiljø.

Samtidig er legen børnenes mest naturlige og meningsfulde tilskyndelse, og igennem legen lærer barnet en masse om sig selv og om sin omverden. Man kan sige, at læring og oplevelse af livskvalitet for børn i høj grad er betinget af, de får tid og ro til at fordybe sig i leg.

Mere om legens funktion

Institutionen er i dag det sted, hvor barnet har mulighed for at møde kammerater, lege og mærke flowet, og da børnene tilbringer størstedelen af deres vågne timer i daginstitution, er det derfor vigtigt, vi prioriterer rummet for leg højt.

Børnehuset Ålsgårdes opgave er at stimulere to perspektiver:

  • Det gode børneliv: Børnenes oplevelse af at trives her og nu. De har det godt og føler glæde i deres hverdag
  • Fremadrettet: At børnene bliver livsduelige. Barnet fungere og tilegner sig kompetencer, som vil bidrage til, at det klare sig godt også i fremtiden