Leg på tværs af alder

Børnene skal have mulighed for at mødes og lege på tværs af alder.

Børn i dag færdes det meste af deres barne- og ungdomsliv i aldershomogene grupper. Daginstitutionen er en af de få arenaer, der er tilbage, hvor børn på tværs af alder naturligt har adgang til at mødes og udvikle sig sammen.

Lege og samvær på tværs af alder er af stor vigtighed for, at børnene udvikler sig som gruppe såvel som individuelt. De små lærer af de store, hvordan regler og samarbejde udøves – hvordan man leger og løser opgaver. Og de store lærer at tage hensyn til og drage omsorg for de mindre – at sætte sig selv lidt til side og forsøge at tage den andens perspektiv. Man kan sige at børnene får erfaringer med at afstemme sig ift. andre, og de får viden og erfaringer i at være deltagere i forpligtende fællesskaber. Derfor giver vi meget rum for og understøtte en kultur – børnekultur – hvor der er rig mulighed for at børnene leger og har aktiviteter – også på tværs af alder – og hvor alle opfører sig med ordentlighed overfor og passer godt på hinanden.