Leg i et inklusionsperspektiv

Igennem legen danner børnene venskaber, hvorfor legen har en afgørende betydning for, om barnet oplever sig som inkluderet i børnefællesskabet.

Også af den grund har vi et stort fokus på, at alle vores børn deltager i fælleslege og udvikler legekompetencer. I alle de aktiviteter vi laver med børnene, har vi hele tiden et implicit øje på at skabe møder ml. børn og forme aktiviteterne på en måde, som åbner op for børnenes mulighed for deltagelse i legefællesskaber. F.eks. tager vi på ture med små grupper af børn, som er sammensat ud fra en vurdering af, at her kunne potentielt opstå en legerelation/et venskab. Eller vi sætter et par børn sammen om at rydde op efter frokost med bevidst sigte mod, at lige præcis disse to børn kunne have glæde af et møde. Et barn, der ikke oplever at have venner eller deltage i leg, er et ensomt barn.