Den voksnes rolle i en legepædagogik

At arbejde med legepædagogik stiller store krav til pædagogens opmærksomhed, nærvær og evne til at samarbejde med børnene.

Vi er tæt på børnenes lege og bruger ofte den viden, vi får herfra, som udgangspunkt for vores pædagogiske planlægning og generelle indsats if. til temaer, fokusområder og støttende indsatser overfor børnene både individuelt og som gruppe.

Vi veksler mellem tre positioner i forhold til børnenes lege:

  • Vi går bagved – observerer legen med henblik på at blive klogere på det enkelte barns eller børnegruppen som helheds interesser, kompetencer og udfordringer

  • Vi er ved siden af – leger med som deltagere i deres lege. Dette giver os mulighed for at støtte op om enkelte børns behov for hjælp til f.eks. at forhandle, blive i legen, byde ind mv., eller måske vi kan bidrage til legenes forløb således at legene udvikles og/eller fastholdes over længere tid. Vi kan også igennem legen arbejde med gruppedynamikker

  • Vi går foran – og etablerer lege, med henblik på at inspirer til nye lege, eller for at understøtte børnenes legekompetencer og/eller udvikling