Inddragelse udvikler selvhjulpenhed

Når vi servicerer barnet unødigt, udvikler vi "indlært hjælpeløshed" hos barnet.

Børnene udvikler selvhjulpenhed, når de inddrages i daglige rutiner og lærer selv at tage ansvar for de ting, de aldersmæssigt mestrer. De vokser, når de får en oplevelse af at kunne selv. Det giver fx god mening selv at kunne tage tøj af og på, selv at kunne øse sin mad op, rydde op efter sig, dække bord, vande blomster osv. At opøve selvhjulpenhed er ikke en sur pligt, men et læringsrum, hvor børnene får mulighed for at udforske og eksperimentere sig frem til at kunne selv. Vi giver børnene muligheden og motiverer med opmuntring og nærvær. Børnene er med i alle disse praktiske gøremål som fx at tilberede mad, lægge vasketøj sammen, rydde op efter morgenmaden mv.

Derudover er det af stor betydning, at børnene også her får mulighed for at spejle sig i hinanden. De mindre børn lærer meget af at studere og få hjælp fra de større børn.

Barnet kan af forskellige årsager i perioder optræde regressivt. I sådanne perioder afstemmes kravene selvfølgelig til barnets aktuelle formåen.