Inddragelse i et inklusionsperspektiv

Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab, og som sådan have deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Når børn inddrages i aktiviteter og oplever at have indflydelse på eget og andres liv, udvikles deres selvværd, selvtillid og forståelse for eget og andres perspektiv. De udvikler kompetencer mod opmærksomhed og hjælpsomhed, og lærer at tage et begyndende ansvar, både for sig selv, men også for at andre i fællesskabet får mulighed for at trives. 

De føler sig værdifulde og oplever at være med til at gøre en forskel i hverdagen. De handler i verden.

Vi bruger aktivt inddragelse i både det store men også i mindre grupper af fællesskaber, som en måde at skabe sammenkomster ml. børn, hvor de kan deltage og lære hinanden at kende.

Vi forsøger at skabe en inkluderende kultur, hvor vi hjælper hinanden, tager hensyn og tager ansvar. Det kan som et eks. være ved, at børnene deltager i indkøring af nye børn ved at påtage sig mindre opgaver som at lave velkomstskilte, vise et nyt barn rundt, spørge om det nye barn vil være med i en leg, osv. Det kan også være ved at børnene, fremfor altid at spørge de voksne om hjælp, støttes i at få øje på, at de også kan hjælpe hinanden. Alle børn vokser, når de oplever, at kunne hjælpe andre - det giver dem selvtillid og værdi i fællesskabet. Og de møder der opstår mellem børnene, når de sådan hjælper hinanden, skaber grobund for omsorg og venskaber.