Grundlæggende værdier

Glæde, omsorg, nærhed og tryghed

Vi skal udstråle glæde ved samværet med børnene og altid møde dem med anerkendelse og respekt. Vi skal sikre, at hvert enkelt barn føler sig som værdifuld i sig selv og som værdifuld for fællesskabet. Både du og dit barn skal føle jer velkomne, når i træder ind af døren i vores børnehus.

Nedenfor præsenterer vi kort vores værdier. Vil du vide mere, kan du følge linket i slutningen af hver præsentation.

Plads til fordybelse i leg hver dag

Legen er barnets mest naturlige og meningsgivende tilskyndelse. Igennem legen lærer barnet om sig selv, de andre og om sin omverden. Barnet udvikler selvforståelse, forståelse for verden omkring det og menneskeklogskab.

Vi arbejder på, at skabe et legekvalificerende miljø, hvor dit barn får tid og ro til at lege og udvikle legekompetencer. Vi har stort fokus på, at hjælpe børnene til at opbygge gode venskaber og finde plads i legefællesskaber, hvor de føler sig glade, værdifulde, deltagende og bidragende.

Mere om leg i Børnehuset Ålsgårde

Vi går på undersøgelse sammen med børnene

Børn er nysgerrige og sansende, og skal have rum for at gå på opdagelse, stille spørgsmål, øve sig og afprøve nye og anderledes muligheder. Dette gælder både i deres lege og i de aktiviteter de voksne planlægger for dem. 

Vi arbejder ud fra temaerne i den ny styrkede læreplan på en legende og eksperimenterende måde, hvor fokus ligger på dit barns mulighed for at undre og udtrykke sig, undersøge, eksperimentere og øve sig.

Aktiviteterne bygger på børnenes initiativer, og det, de er optaget af, såvel som på de voksnes viden om, hvad børnene  skal lære for at blive livsduelige mennesker.

Mere om Eksperimentering i Børnehuset Ålsgårde

Børnene skal have deltagelsesmuligheder

Børns kompetencer, selvhjulpenhed og ansvarsfølelse udvikles, når de får lov at deltage og øve sig. Dit barn inddrages i alt fra at vande planter og ordne vasketøj, over borddækning og tilberedning af mad, til at tage godt imod nye børn i huset. Vi hjælper hinanden og dit barn til at få oplevelsen af at have værdi i fællesskabet. Vi tager udgangspunkt i dit barns ressourcer, og tror på motivation og lyst. 

Inddragelsen går også på at give dit barn mulighed for at være med til at forme sin egen hverdag i institutionen. I det omfang det giver mening, for det enkelte barn såvel som for børnegruppen som helhed, følger vi børnenes spor og understøtter de ideer og initiativer, børnene kommer med. Det styrker dit barns evne til at tænke selvstændigt og kreativt, og giver det begyndende erfaringer med selv at træffe beslutninger og organisere sig.

Mere om inddragelse i Børnehuset Ålsgårde

Skaber tryghed og mod til at være den jeg er

Ethvert menneske er unikt. Vi er alle ligeværdige, men der er forskel på, hvad vi har brug for. I børnehuset Ålsgårde skal der være plads til forskellighed. Vi har stor forståelse for børn og familiers forskellige ønsker og behov, og vi bestræber os altid på at møde dig og dit barn, i de ønsker og behov I har.

Vi går i øjenhøjde med børnene og forsøger at forstå barnets perspektiv og skabe struktur og aktiviteter, der modsvarer den aktuelle børnegruppes behov. Derudover har vi stort fokus på at arbejde med børnene i mindre grupper, som vi etablerer ud fra det enkelte barns personlighed og særegne behov.

Vi bestræber os på at være fleksible og minimere regler, således at vi, i samarbejde med dig, kan skabe en hverdag, som gør dit barn trygt hos os, og dig tryg ved at aflevere dit barn hos os.

Mere om ligeværdighed i Børnehuset Ålsgårde