Tilegnelse af viden om verden

Børnene skal have mulighed for at undersøge og eksperimentere med forskellige ting og materialer.

Børnene skal have adgang til at eksperimentere med materialer og ting og undersøge tingenes muligheder. Børnene må bruge deres fantasi og lege med ting på mange forskellige måder. At turde tænke ud af boksen og skabe noget ny, stimulerer barnets fantasi og kreativitet. Et bord kan fx vendes om og blive til et skib. To rulleborde kan sættes sammen og blive til et tog, der fragter børn frem og tilbage i fællesrummet - men hvordan får vi dem til at blive sammen, mens vi kører? Vi har lavet flotte drager af papir med snore i, men hvorfor kan vi ikke få dem til at flyve? 

Vi skal stille spørgsmål og give børnene mulighed for at lege i og undersøge naturen omkring os. Hvor er edderkopperne henne om vinteren, og hvad laver myrerne nede under vores fliser? Vi skal give dem et begyndende kendskab til kultur og stimulere deres lyst til at lære og tilegne sig viden. Dette tror vi på, vi bedst gør, ved at bygge på børnenes interesser og forholde os undersøgende og legende sammen med dem.

Vi arbejder derfor med de 6 læreplanstemaer på en legende og eksperimenterende måde, hvor udgangspunktet ligger i børnenes mulighed for selv at være med til at afprøve og erfare i verden.