Eksperimentering socialt

Når barnet får mulighed for selv at prøve at løse konflikter og forhandle sig til enighed, øges barnets evne til at håndtere lignende situationer.

Når børnene fx leger sammen, opstår der ind imellem uenigheder og konflikter. Disse uenigheder og konflikter er vigtige for barnets udvikling af sig selv og af sin forståelse og viden om andre. Hvis omvendt vi som voksne hele tiden bryder ind og fortæller børnene, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad de skal gøre, vil de i bedste fald tillære sig vores viden uden helt at have forstået, hvorfor det hænger sådan sammen. I værste fald får vi børn, der ikke formår at handle selv i andre og lignende situationer, simpelt hen fordi de ikke har erfaringer med egne og andres reaktioner, og med de nuancer der opstår i sådanne konflikter.

Vi forsøger derfor altid at anerkende barnets motiv - i ovenstående tilfælde at løse en konflikt - og ret til at eksperimentere med løsninger, og vi forholder os afventende men observerende, og ved behov bidrager vi med værktøjer, der kan hjælpe dem i deres forsøg på at nå til enighed. I tilfælde hvor børnene overskrider vores grundlæggende etiske regler, som fx at vi ikke må slå, træder vi aktivt ind og hjælper barnet til at finde andre og mere hensigtsmæssige løsningsmodeller, som det kan afprøve.

Derudover arbejder vi jævnligt med temaer som understøtter inklusion, venskaber og samarbejde.