Eksperimentering skaber førstehåndserfaringer

Viden er godt. At kunne mærke og forstå noget om det, man ved, er bedre.

Når barnet får mulighed for at danne sig erfaringer ved at afprøve forskellige ideer og metoder selv, og for at fordybe sig i og undersøge verden omkring sig, bliver den læring barnet får kvalitativt mere anvendelig, end den læring det får, ved kun at tilegne sig informationer fra andres viden. Derudover virker det motiverende ind på barnets lyst til at ville lære, når det får mulighed for selv at være med til at stille spørgsmålene og søge svarene. Eller når det har mulighed for at bruge sine sanser i dannelsen af erfaringer og viden.

Vi kender nok alle til, at vi ved noget om verden omkring os eller, vi har tillært os redskaber som fx matematiske måder at regne noget ud på, som vi bruger i vores hverdag. Men vi har egentligt ikke rigtig forstået, hvorfor tingene er blevet som de er, eller hvad det er, der gør, at lige netop denne måde at regne ud på virker. 

Ved at inddrage barnets undren og nysgerrighed, og lade barnet eksperimentere med forskellige løsningsmodeller på en given udfordring, får barnet en dybere forståelse af hvordan tingene hænger sammen. Man kan sige at barnet får førstehåndserfaringer og dermed en erkendelse, indsigt og viden som barnet ikke er forundt, hvis det er henvist til at lære af andres erfaringer eller oplysninger.