Eksperimentering personligt

Børnene må have mulighed for at afprøve og eksperimentere med forskellige roller og bruge deres fantasi til at udvikle dem selv.

Børn udfordrer hele tiden sig selv og os andre i forsøget på at finde deres identitet og plads i verden. Særligt tydeligt bliver dette tema i teenageårene, men også små børn leger med og udfordrer identitet. Hvem er jeg? Hvad kan jeg lide/ ikke lide? Hvad kan jeg klare/ ikke klare? Hvad synes de andre om mig? Hvad kan jeg tillade mig/ikke tillade mig? osv. 

Vi støtter op om, at børnene ind imellem udfordres til at deltage i andre lege og legekonstellationer, end dem de normalt begår sig i, så de får mulighed for at afprøve sig selv i forskellige situationer og i forskellige sociale sammenhænge. Dette udfordrer børnenes normale roller, og kan derved give dem et nyt syn/ en ny viden om sig selv.

Børnene deltager også i aktiviteter, som på forskellig vis kan overskride deres personlige grænser, og hvor det derfor er nødvendigt for dem, at de stille og roligt får mulighed for at eksperimentere med, hvordan de bliver i stand til at klare situationen. Her er det vigtigt, at vi som de voksne giver barnet tid, ro og støtte til at finde en løsning selv - hvis det modenhedsmæssigt er indenfor barnets evne.

Særligt i legen eksperimenterer barnet med sig selv og egne handlemuligheder. Børnene klæder sig ud og afprøver forskellige roller, de leger temaer fra hverdagslivet og øver sig som fx "Far, mor og børn". De mindste klarer typisk konflikter ved at skubbe eller slå, indtil de får erfaringer med, at den anden bliver ked af det, og det kan lykkes at løse konflikten ad andre veje. De lidt større børn udfordrer fx sig selv i at turde røre ved en edderkop, eller de øver sig i, hvordan man får følgeskab af de andre børn i en leg.