Eksperimentering kropsligt

Børn, der er fysisk aktive, bliver fortrolige med deres krop, og udvikler lyst til at lege, bruge kroppen og bevæge sig.

Vi forsøger at skabe inspirerende og udfordrende legesteder inde og ude, som giver børnene mulighed for at anvende og stimulere deres motoriske udvikling. Børnene skal have lov til at bruge tingene omkring dem, og kaste sig ud i motorisk udfordrende aktiviteter som fx at klatre i vores træer, balancere på stolerækker, lege med de rullende kontorstole og hoppe fra bordene ned i en pudeø. Børnene søger af sig selv kropslige udfordringer, og vi bestræber os på, at have øje for de muligheder der naturligt ligger i den indretning vi har. 

Når børn får lov at eksperimentere og øve sig kropsligt, får de en god fornemmelse af deres krops formåen, hvilket er den bedste forebyggelse af uheld og skader.

Vi har også et dejligt stort rum til motorisk udfoldelse. Her er plads til motorisk fyldende lege både for mindre grupper af børn og for større grupper i voksenstyrede aktiviteter som fx rytmik, sanglege, dans eller teater.

Derudover har vi en stor dejlig legeplads, også med rig mulighed for kropslig udfoldelse.