Forældresamarbejde

I Børnehuset Ålsgårde skal der være plads til forskellighed. Vi har stor forståelse for børn og familiers forskellige ønsker og behov.

Vi bestræber os altid på at møde dig og dit barn, i de ønsker og behov I har. Vi har ikke mange regler, men forsøger, i samarbejde med dig, at skabe en hverdag, som gør dit barn trygt hos os, og dig tryg ved at aflevere dit barn hos os.

Vi behøver ikke være enige om alting, men vi vil gerne strække os langt for at imødekomme de ønsker og behov du har, for lige netop dit barn og for jer som familie.
Omvendt har vi også et ansvar overfor børnegruppen som helhed, og vi har en faglig pædagogisk viden og forpligtelse, som gør, at vi ikke altid kan imødekomme alle ønsker. Her forventer vi omvendt, at du som forældre anerkender dette ansvar og denne forpligtelse.

Med åben, ærlig og respektfuld dialog, plejer vi gensidigt at lykkes rigtig godt i forældresamarbejdet.

I Børnehuset Ålsgårde har vi tradition for et godt og højt prioriteret forældresamarbejde. Vi værdsætter en god dialog og forventer en god omgangstone.

Den daglige kontakt er den primære, og vi lægger vægt på løbende at formidle, hvordan dit barn trives og udvikler sig hos os. I er dem, der kender jeres barn bedst. Derfor er det omvendt også vigtigt, at I i hverdagen fortæller os lidt om, hvordan I oplever jeres barn udvikles og trives.

Dialog med fokus på jeres barns trivsel og udvikling i institutionen, men også på barnets trivsel og udvikling hjemme, er nødvendig, hvis vi sammen vil skabe de bedste udviklingsbetingelser for lige netop jeres barn. Derfor vægter vi kommunikationen i hverdagen højt, og har I eller vi brug for en snak, finder vi altid tid til det.

Sker der ændringer i barnets liv, kan vi bedst støtte op om barnet, hvis pædagogen på barnets stue ved lidt om, hvad disse ændringer består i.

Både små og store oplevelser kan have betydning for barnets trivsel i institutionen. Det kan være alt fra at, far eller mor har været væk i weekenden, et skænderi barnet har overhørt, et sovedyr der er blevet væk, til at barnet har mistet et familiemedlem, en skilsmisse er blevet italesat eller at barnet på anden måde har oplevet noget, som gør barnet utrygt eller ked af det.

Det samme gælder omvendt. Et skænderi med bedstevennen i institutionen, en voksen der blev vred og skældte ud, kan også påvirke barnets trivsel hjemme.

Derfor er det vigtigt, at vi gensidigt fortæller hinanden, hvis barnet har været i eller oplevet situationer, der kan have påvirket dets følelsesliv. På den måde sikrer vi, at der på tværs af barnets hverdagsrum, altid er voksne, der er parat til at snakke, trøste og hjælpe, hvis barnet får brug for det.

Vi synes det er hyggeligt, når I forældre indgår naturligt i børnehusets dagligdag. Det skaber tryghed for os, for jer og for jeres barn.

Deltagelsen giver jer et indblik i jeres barns liv i institutionen. Du er derfor altid velkommen til at tage en kop kaffe, når du henter dit barn, og lige sidde lidt, mens han/ hun leger færdigt.

Ligeledes er det rart, når I forældre deltager i de arrangementer vi og børnene laver som fx julefest, sommerfest, store plantedag mv. Her er der også rig lejlighed til at møde de andre forældre.

Vi har en forældrebank, som er en bank, hvor I forældre byder ind med kompetencer, oplevelser, sjove eller spændende indslag i hverdagen. Det kan være en far eller en bedstefar, der gerne vil komme og spille guitar til vores fællessamling en fredag. Det kan være en mor der er kok i en fiskerestaurant og kommer med fisk og dissekerer dem sammen med børnene. Alt er velkomment, og kun fantasien sætter grænser.

Opstår der situationer, hvor I undrer jer, bekymres, er usikre på eller måske uenige i noget, så henvend jer til stuens personale, og få en snak.

Vi har igennem årene samarbejdet med rigtig mange forældre, med forskellige holdninger og meninger, behov og ønsker, og finder det derfor helt naturligt, at vi ikke altid ser tingene på samme måde.

Ved at tale om tingene, er det som regel muligt, at nå frem til en løsning, som alle finder tilfredsstillende. Har du som forælder, efter en sådan snak, fortsat en bekymring eller uenighed, kan du altid henvende dig til vores leder, som i samarbejde med dig, vil forsøge at finde en løsning på problemet.

Vi har tilbud om faste udviklings-samtaler om jeres barn, men har selvfølgelig altid tid til en snak i hverdagen, hvis I føler der er behov for det.

Tre måneders samtale: Efter ca. 3 mdr. tilbydes I forældre en samtale, hvor vi taler om, hvordan opstarten er gået, hvordan jeres barn trives, og hvad der skal ske videre frem.

Oprykningssamtale fra vuggestue til børnehave: Når jeres barn skal rykke op i børnehaven, afholder vi en samtale, hvor I som forældre, en pædagog fra vuggestuen og en fra børnehaven deltager. Formålet er, at skabe så tryg en overgang som muligt, ved sammen at "overlevere" barnet til børnehaven.

Samtale for kommende skolebørn: I efteråret, året før dit barn starter skole, tilbydes I en samtale, hvor fokus ligger på, at lægge en plan for, hvordan vi bedst understøtter dit barn frem mod at blive klar til SFO og skolestart.

Imellem disse samtaler afholder vi en gang årligt almindelige udviklingssamtaler. Derudover tager vi altid fat i jer, hvis vi oplever et behov for at tale om jeres barn. Ligeledes forventer vi, at I som forældre også kommer og beder om en samtale, såfremt I oplever, at I eller jeres barn har brug for det. Vi afholder fx særlig-begivenhed-samtale, som er en samtale, I beder om, eller vi forslår, når der sker store forandringer i barnets/ familiens liv. Det kan fx være ved skilsmisse, død i familien eller en ny lillesøsters komme. Formålet med samtalerne er at støtte jer forældre i, hvordan I kan hjælpe jeres barn igennem forandringen men også, at vi sammen laver aftaler omkring indsats