Bestyrelsen

Vi har et godt og tæt samarbejde i vores forældrebestyrelse, hvor alle ønsker at støtte op om både personale og børns hverdag.

Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 personalerepræsentanter og lederen.

Vi afholder normalt fire bestyrelsesmøder om året, men i perioder med fx nye indsatsområder, høringssvar mv. mødes vi oftere.

En gang om året, er der valg til bestyrelsen. Bestyrelsen er repræsentant for dig, og som sådan også talerør for dig. Du kan derfor via bestyrelsen rejse evt. spørgsmål eller komme med ideer, som så vil blive behandlet på bestyrelsens møder.

 

BestyrelsesmedlemmerLouise

Mor til Saga.

Menigt medlem.

Jannie

Mor Oscar B.

Menigt medlem

Janus

Far til Johannes og Augusta

Menigt medlem

Tina

Pædagog i Børnehuset Ålsgårde og personalerepræsentant i bestyrelsen.

Profilbillede af Pia Lykke Johansson

Pia

Leder af Børnehuset Ålsgårde og sekretær i bestyrelsen.

Sofie

Mor til Mette.

Bestyrelsesformand.

Lars

Far til Laura.

Menigt medlem.

På valg (1)