Opstartsamtale og dit barns første møde med os.

I møder ind kl. 9.30-11.00, og du bliver her sammen med dit barn. I dette tidsrum har vi mulighed for at skabe en rolig stund, hvor dit barn stille og roligt kan se os an og lære sin stue at kende. Her snakker vi sammen om han / hendes vaner og behov, og vi fortæller mere uddybende om, hvordan det er at gå i vores børnehus. Vi har en lille bog - dit barns bog - hvor vi skriver alle informationer ned, så alle i personalegruppen kan indhente oplysningerne og få et begyndende kendskab til dit barn og jeres familie. 

Det er trygt for barnet at opleve, at mor eller far sidder og snakker hyggeligt med den fremmede voksne - på den måde viser vi barnet, at det kan føle sig trygt ved det nye.

Sover dit barn formiddagslur, aftaler du med stuens personale, hvad tid I kommer de første dage.

Kl. 11.00 er det frokosttid. Vi samler alle børn, rydder op, vasker hænder mv. Dette kan, for et nyt barn, virke lidt tumult-agtigt, hvorfor det er en god ide, hvis I går hjem inden, så dit barn forlader os med et godt indtryk og en lyst til at komme tilbage dagen efter.

På andendagen er der fokus på at skabe kontakt mellem pædagog og barn.

I møder ind kl. 9.30-11.00/12.00 og spiser evt. frokosten sammen med os. Du bliver her sammen med dit barn, og pædagogen har fokus på at skabe kontakt til ham/ hende. Måske barnet og pædagogen får lov at have en kort stund alene, mens du lige går på toilettet eller i køkkenet og henter en kop kaffe, og barnet oplever, at det er okay at være alene med den ny voksne. Eller måske pædagogen får lov at tage ham/ hende på skødet eller i hånden og vise rundt. Målet er at etablere en begyndende tillid og kontakt mellem barn og pædagog.

Denne dag aftaler vi, inden I går hjem, hvordan de kommende dage skal se ud. Nogle børn er allerede klar til at være lidt i institutionen uden far eller mor på 3. dagen. Andre har brug for mere tid. Nogle forældre har lang tid til indkøring, andre har ikke mulighed for at bruge så lang tid.

Generelt er det en god ide at give dit barn korte dage den første uge eller to, hvis det er muligt.

At starte i institution, er en stor omvæltning. Der er mange nye indtryk, rutiner, børn og voksne, som barnet skal vænne sig til. Samtidig, og måske for første gang i sit liv, skal barnet magte alt dette nye, uden at opleve den fundamentale tryghed, som I forældre har udgjort for ham/ hende frem til nu. Og sidst, men ikke mindst, har barnet endnu ikke erfaringer med, at blive forladt et fremmed sted og ved ikke, at I vender tilbage, når I går fra det.

Første gang, i går fra barnet, vil typisk være en tur op på personalestuen med en kop kaffe eller te, hvor vi hurtigt kan kalde jer tilbage, hvis jeres barn bliver ked af det.

Efterfølgende øges tidsintervallet med først 1 time så 2 timer osv. Hvor hurtigt, vi går frem, afhænger af dit barns parathed og af jeres mulighed for at give barnet korte dage. Har i en bedsteforældre, nabo eller anden for barnet kendt person, kan det måske også være en mulighed at få hjælp herfra til kortere dage i starten.

Kommer dit barn fra en anden institution, er det som oftest vant til en hverdag i institution og tryg ved, at I går, da det har erfaringer med, at I altid kommer tilbage igen. Typisk går opstart for sådan et barn hurtigere.

I takt med, at barnet opbygger tillid til og tryghed ved de nye voksne, øges længden af barnets tid i institutionen.

Den første tid sender vi billeder, sms'er eller ringer til jer, og fortæller, hvordan jeres barn har det efter I er gået. Særligt hvis jeres barn er meget ked af det, er det vigtigt, at I er informeret og med til at beslutte, hvor længe jeres barn skal være i institutionen. Omvendt sender vi også billeder, som viser når barnet er faldet til ro, så I får tryghed ved, at han eller hun har det godt. 

Vi bestræber os altid på at møde dit barn med de behov, lige præcis han eller hun har. Det betyder, at dit barn kan starte med de rytmer og vaner, som han/ hun har med hjemmefra. Vi vil så, i samarbejde med jer forældre, stille og roligt aftale, hvilke rytmer og vaner der med fordel kan fastholdes, og hvilke vi evt. skal støtte barnet i at ændre på.

For det meste handler det om generelle udviklingstrin, som fx at gå fra flaske til mere fast føde, og for de større børn, fx at smide bleen eller kunne tage tøj af og på selv. Men børn udvikler sig i forskelligt tempo, og der er derfor ingen klar opskrift på, hvad man skal kunne hvornår. Derfor skal I ikke træne forhold med jeres barn, som I ikke synes, han/ hun er parat til, blot fordi jeres barn skal starte hos os. Lad barnet starte og vænne sig til alt det nye, inden vi stiller nye udfordringer.