Besøg os før dit barn starter

Dit barns trivsel i institutionen er meget afhængig af, at der er et godt samarbejde mellem os personaler og jer forældre. Det betyder meget for samarbejdet, om I forældre selv har valgt os som institution - og om I kan lide den ånd, der er i huset. Derfor er det vigtigt, at I kommer og besøger os inden I vælger os. Ved dette besøg aftaler vi også, hvordan dit barns eventuelle opstart i institutionen skal forløbe.