Ture og udeliv

Legepladsen 

Legepladsen er bygget op i niveauer, hvor der er mulighed for at lege ugenert i små kroge. Vi har en bålplads, hvor vi jævnligt laver bål og tilbereder snobrød, suppe, pandekager eller andet til fælles nydelse. Vuggestuen har et område, hvor de har mulighed for at trække sig lidt tilbage og skærme de mindste børn efter behov.

Ture

I vuggestuen tager vi flere gange ugentligt på små ture med mindre grupper af børn. I børnehaven har vi en fast turdag om ugen. Vi har nogle faste steder vi besøger på de planlagte turdage, derudover tager vi på spontane ture i nærmiljøet. Hele sommerhalvåret tager vi i skoven med børnehavebørnene.

Vi bor i et naturskønt område, og bruger flittigt de muligheder det giver, for at komme ud og sanse naturen og årstiderne.

At boltre sig på de åbne vidder, giver børnene anderledes legemuligheder end hjemme i institutionen og samtidig åbner det mulighed for, at undersøge naturen på tæt hold.

Vuggestuebørnene går ugentligt på små ture, hvor de bl.a. besøger de lokale legepladser og vores lille sø, som ligger ved siden af institutionen.

I sommerhalvåret går børnehavebørnene i skoven hver torsdag.

Derudover besøger både vuggestue- og børnehavebørn også stranden, når tiden og vejret tillader det.

Vi bruger den lokale sportshal, hvor børnehavebørnene hver torsdag i vinterhalvåret leger, spiller bold og udfordres i motoriske lege og aktiviteter.

I hallen er der plads til leg, der fylder både lydligt og kropsligt, og derfor rig mulighed for at udfordre børnene motorisk. Vi leger store fælleslege, spiller bold, danser, laver forhindringsbaner mm., og børnene øver sig i at være sammen i en større gruppe, og i fællesskab at få en leg eller aktivitet til at fungere. 

Op til jul mødes vi med de andre daginstitutioner i Ålsgårde, til julefest i hallen.

Vi har et tæt samarbejde med den nærliggende skole Apperupskolen og har indimellem også fælles aktiviteter med de omkringliggende daginstitutioner.

Vi arbejder målrettet med overgangen ml. dagtilbud og skole, og har et tæt samarbejde med den lokale skole. Med de kommende skolebørn besøger vi hyppigt SFO'en, skolens legeplads og skolebiblioteket, så de nye rammer er kendte og trygge for dem, når de starter i skole.

Skolen kommer også på besøg i børnehaven op til skolestart, så børnene kan hilse på deres kommende lærer.

Derudover arbejder vi ind imellem med fælles temaer og aktiviteter med de andre daginstitutioner i lokalområdet.

Vi bruger flittigt de omkringliggende legepladser til ture med mindre grupper af børn.

Vi gør hyppigt brug af de lokale legepladser. 3 dage i ugen tager en mindre gruppe af vuggestuebørn på tur i lokalområdet.

Når de mindste er på tur, er fokus på at skabe nærvær mellem en lille gruppe børn og de voksne, og alting foregår i deres tempo.

Måske der er en lille snegl på vejen, som lige skal undersøges inden man kan komme videre, eller en gravko, som vi bliver nødt til at kigge på. Eller måske de bare skal øve sig i at gå med støvler på fliser, og det blot af den grund går meget langsomt. Derfor ved vi aldrig helt hvor langt vi når, når de mindste er på tur. De får lov til at øve sig og udforske i deres tempo.

Indimellem går børnehaven også på legepladsture i området. Her vækker det glæde hos børnene, når de oplever, at vi besøger deres lokale legepladser.

To generationer mødes, når vi besøger Falkenberg plejehjem.

Vi har etableret et samarbejde med Falkenberg plejehjem, hvor en gruppe børnehavebørn en gang om måneden tager over på plejehjemmet og laver gymnastik og sanglege og hyggesnakker med de ældre medborgere.

Hvert år i december måned tager en gruppe børn over og pynter op på plejehjemmet med hjemmelavet julepynt, og vi synger julesange med beboerne.

Om sommeren kommer de ældre og besøger os, på vores legeplads.

Vi har et kontinuerligt samarbejde med kulturinstitutionerne i Helsingør kommune.

Da der er lidt langt for os at komme ind til kulturinstitutionerne i Helsingør, er det primært noget vi gør i sommerhalvåret, med mindre grupper af børn. Det kan være små ture til Kronborg, Øresundsakvariet, Teknisk museum, Kulturvæftet osv.

Til gengæld har vi et tæt samarbejde med kulturinstitutionerne, hvor de jævnligt kommer ud til os, og laver forskellige aktiviteter for eller med os. Det kan være teater, sang og musik, film osv.

Ca. 2 gange årligt har vi store arrangementer, hvor vi med en større gruppe af børnehavebørnene mødes til fx julefest på Kronborg sammen med børn fra flere andre institutioner i Helsingør.