Selvhjulpenhed

Når børnene har forudsætningerne for at kunne begynde at gøre hverdagsting selv eller hjælpe de voksne med at gøre det, inddrager vi dem i hverdags opgaver som fx at rydde op efter leg på stuen, dække bord til frokost, selv tage tøj på, hjælpe sidekammeraten eller bedstevennen, når der er noget de ikke kan osv.

Derfor går en del tid i vuggestuen med aktiviteter, som fx at tage tøj på, når vi skal på tur og af igen, når vi kommer hjem. Og når vi spiser mad; selv at hælde mælk op, selv dække bord, række tingene til hinanden, hjælpe sidemanden med at smøre sit rugbrød osv.

Selvhjulpenhed udvikler selvtillid, og gør børnene parate til at møde verden.