Kommende skolebørn

Yderligere introducerer vi nogle af de ting, som børnene vil møde i skolen, fx leger vi med bogstaver, skriver vores egne og måske bedstevennens navn, øver talrække osv.

I efteråret, året før dit barn starter i skole, afholder vi et møde med jer forældre, hvor vi sammen aftaler, hvilke kompetencer jeres barn med fordel kan udbygge med sigte på skolestart. Herud fra laver vi sammen en handleplan, som understøtter selv samme kompetencer.

Vi har et tæt samarbejde med skole og SFO omkring skolestart. og bl.a. arbejder vi med et overgangsobjekt og et tema de sidste to måneder før skiftet, som er aftalt ml. skolen, SFO'en og de omkringliggende daginstitutioner. Overgangsobjektet er et produkt som følger barnet i SFO og skole og danner udgangspunkt for, at barnet kan fortælle en historie om sig selv i mødet med det nye.

Derudover slutter barnet i børnehaven af med at arbejde med et tema, som er det samme tema, de arbejder med, når barnet starter op i skolen. Dette betyder, at barnet i mødet med skolen får en første oplevelse af, at kunne genkende, mestre og derved bidrage til det, der arbejdes med - en god succesoplevelse. Dette har forskning konstateret, har en afgørende indflydelse på, hvordan barnet også senere i sit skoleliv, kommer til at trives i skolen.