Bevægelse i hverdagen

Alle personaler i Børnehuset Ålsgårde har været igennem et DGI-certificerings forløb. Her har vi lært om børns motoriske udvikling, og vi har fået en masse gode redskaber til, hvordan vi gennem legen kan understøtte denne udvikling. 

Vi er dagligt på legepladsen, hvor der er mulighed for at børnene kan gynge, klatre, cykle, lege med mudder, sand osv. Ofte sætter de voksne lege med høj grad af fysisk aktivitet igang på legepladsen, eller vi understøtter de lege børnene på egen foranledning starter. Det kan være lege som udvikler kropsbevidsthed, fin- og grovmotorik, balance og som stimulerer den kinæstesiske, den taktile og den vestibulære sans. Vi synes, det er sjovt at lege, og forsøger også ad den vej at skabe et attraktivt uderum for leg og bevægelse.

Hver torsdag i vinterhalvåret går vi i Nordkysthallen med børnehavebørnene, og ind imellem også med de ældste børn i vuggestuen. Her er plads og redskaber, som udfordrer og stimulerer os på nye måder. Dette er noget, som både børn og voksne synes er rigtig sjovt.

Derudover er det i Børnehuset Ålsgårde også i orden at bruge sin fysik indendørs. Vi bygger forhindrings baner på stuerne, skubber hinanden på kontorstolene, kravler på gelænderet osv. Derfor har vi nogle børn, som er rigtig gode motorisk.