Besøg på plejehjem

Vi samarbejder med Falkenberg plejehjem. Ca. en formiddag om måneden tager en gruppe børn til Falkenberg plejehjem. Her starter vi med at synge og lave bevægelseslege sammen med de ældre borgere, og bagefter drikker vi et glas saftevand og hygge-snakker med dem, inden vi går hjem og spiser frokost i børnehaven igen. Over sommeren kommer de ældre også på besøg en gang imellem, og får en kop kaffe og en sludder med børnene.