Aktiviteter

Vi er ude hver dag, laver mad med børnene og tager på ture i nærmiljøet. Aktiviteterne tager udgangspunkt i børnenes ønsker og behov.

Børnehavebørnene dyrker egne grøntsager og har månedlige maddage, hvor de planlægger, indkøber og tilbereder mad til alle børn.

Læs mere

To gange om ugen samles de kommende skolebørn og laver aktiviteter som understøtter deres parathed til mødet med SFO'en og skolen.

Læs mere

I vuggestuen er en stor del af aktiviteterne i hverdagen rettet mod, at skabe rammer for, at børnene får tid og ro til at øve sig i selvhjulpenhed.

Læs mere

Læseleg er et forskningsbaseret redskab til udvikling af børnenes sprog.

Læs mere

Vi har dagligt legeværksteder, hvor de voksne går ind i børnenes lege, og på den måde hjælper dem med at fastholde og udvikle gode lege sammen.

Læs mere