Legeplads

Efter ca. 17 års slid, var vores legeborg begyndt at rådne og, som I nok har bemærket, er den derfor blevet fjernet. Jeg bestiller nu fældning af træet, idet også det er begyndt at rådne, og jeg søger om økonomi til et nyt legeredskab. Som skrevet højere oppe, vil vi også gerne have vores tog i fællesrummet flyttet ud i sandkassen nede ved vuggestuen, men det kræver også økonomi til fundament, fliser, flytning og faldsand omkring… så det er nok ikke alt sammen, der kommer over natten, men jeg gør, hvad jeg kan, for at få det hele bevilliget. Hvis nogle af jer forældre har mulighed for at hjælpe med at etablere toget udenfor, kan det være at min ansøgning til flytning af dette går nemmere igennem, idet vi så kun skal have bevilliget faldsandet. Til forældremødet var der flere forældre der tilbød, at de gerne ville hjælpe med den opgave. Alle er meget velkomne til at melde ind til personalet, hvis du kan/vil hjælpe. Så kontakter jeg dig med henblik på koordinering af opgaven. Måske nogle af jer også kender til fonde, vi kan søge, med henblik på etablering af ny legeplads? Alle forslag er kærkomne.