Nyhedsbrev okt. 2017

Tusind tak for et rigtig godt forældremøde i onsdags. Her referat fra Cafeerne og lidt andet nyt fra os.

 

 

Cafe 1: Samarbejde omkring læring

Vi opretter en forældrebank, hvor I forældre byder ind, hvis I har mulighed for at bidrage med noget specifikt til børnenes læring. Det kan fx være, at komme og lave rollespil en formiddag. Eller, hvis man er brandmand, at trille forbi med brandbilen, så børnene kan se den. Lave kunst med børnene, spille musik for dem eller sammen med dem, dissekere fisk til frokosten, når vi har maddag, eller andet, man har særlige evner indenfor. Det kan også være at invitere os ud på en spændende arbejdsplads (dog i nærheden af Ålsgårde), eller hjem og se sneglefarmen eller gederne i baghaven. Skriv til mig eller tag fat i en af os, hvis du har noget, du gerne vil byde ind med, til forældrebanken. Når vi planlægger vores pædagogiske fokusområder, kan vi så gå i ”banken” og se, om I forældre har ressourcer, der kan inspirere, kvalificere eller understøtte, det vi arbejder med i det pågældende periode.

En anden ting vi blev enige om, var at samle sange og rim, som vi hyppigt bruger i vuggestuen, og sende dem til vuggestueforældrene, så I hjemme kan bruge disse sammen med børnene.

Når vi arbejder med fokusområder i institutionen, opfordrer vi også jer til at bruge lidt tid på fokusområderne hjemme. Og omvendt; ting der optager barnet hjemme fortæller i os, og vi bruger det i institutionen, i det omfang det giver mening for barnet og/ el. børnegruppen.

Derudover tilbyder vi samtaler til jer forældre, hvis I har spørgsmål eller udfordringer if. til jeres barns trivsel eller udvikling hjemme. Det behøver ikke være udfordringer, som vi også ser i institutionen, men måske forhold hjemme, hvor I har brug for et godt råd eller lidt sparring. I er velkomne til at henvende jer til en af os personaler, hvis I har brug for sådan en snak.

Cafe 2: Ideer til hvordan vi skal holde sommerfest

Her kom flere forslag til, hvordan vi kan skrue en sommerfest sammen, så den (forhåbentligt) får større tilslutning til næste år. Det videre forløb bliver, at vi på næstkommende bestyrelsesmøde tager jeres forslag med, og bestyrelsen træffer så den endelige beslutning om, hvordan vi gør det i 2018. En sammenfatning af forslagene er som følger: 

  • Forslag om at holde festen i foråret og evt. slå den sammen med en arbejdsdag.
  • Holde festen i weekenden fremfor om fredagen.
  • Der skal være små boder, hvor børnene fx kan fiske, kaste med bolde, ansigtsmaling mv.
  • Alle tager mad med til fælles buffet eller 2 kokke laver mad til alle.
  • Datoen meldes ud i god tid. Evt. melder vi to datoer ud og ser, hvor der kan komme flest.

Cafe 3: Ideer til hvordan vi kan afholde forældremøder

Også her kom forskellige forslag, som listet herunder. Disse tages også med på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor vi beslutter, hvordan vi afholder møder fremadrettet.

  • Vi skal gå i grupperne fx stuevist eller i alders-differentierede grupper og tale om, hvordan det går i den aktuelle børnegruppe.
  • Fælles oplæg omkring børnenes udvikling skal være relevante for både vuggestue- og børnehaveforældre, med efterfølgende snak på stuerne, hvor indholdet i oplægget diskuteres ud i praksis for den pågældende børnegruppe/ aldersgruppe.
  • Invitere en oplægsholder, som kommer og fortæller om et relevant emne.

Kvalitetsudvikling i børnehave og vuggestue

Følg Børnehuset på Facebook

Vi har nu haft den pædagogiske konsulent i kommunen ude og observere os over 4 dage – en dag på hver stue. Derefter fik vi stuevist feedback på vores praksis. Det var meget spændende, og udover vi fik stor ros for vores gode arbejde med jeres børn (for det gjorde vi faktisk J), fik vi også gode ting med os, som vi kommer til at arbejde med i den kommende tid. Vi kan blive bedre til at indrette vores legemiljøer mere tematiseret. Det betyder, at vi skal skabe flere små rum i rummene, hvor det tydeligt signaleres, hvad man kan lege/ bruge rummet til lige her. Dette vil skabe mere ro om børnenes lege og aktiviteter, og dermed også mere fordybelse og læring. Derfor vil vi, i den kommende tid, flytte lidt rundt på møblementet og købe enkelte nye møbler og lidt nyt legetøj. Fællesrummet vil også blive delt op i mindre legezoner, og vi har et ønske om, at få skibet flyttet ud på legepladsen, men det er en lidt større operation, som vi skal søge Centeret om, idet det kræver økonomi, at få det flyttet.

I observationen scorede vi særlig højt på de parametre, som målte på vores relationelle tilgang til børnene. Herunder citeret fra konsulenten i den samlede rapport:

Relationer
Der er scoret højt på alle stuer. De pædagogiske medarbejdere er opmærksomme på børnenes udspil og responderer samt afstemmer sig ud fra børnenes intentioner.
Pædagogerne sætter ord på børnenes handlinger, intentioner og oplevelser.
De pædagogiske medarbejdere fordeler sig blandt børnene og er igangsættende og deltagende i de forskellige lege og aktiviteter.

Det må vi da gerne lige prale lidt af J

Legeplads

Efter ca. 17 års slid, var vores legeborg begyndt at rådne og, som I nok har bemærket, er den derfor blevet fjernet. Jeg bestiller nu fældning af træet, idet også det er begyndt at rådne, og jeg søger om økonomi til et nyt legeredskab. Som skrevet højere oppe, vil vi også gerne have vores tog i fællesrummet flyttet ud i sandkassen nede ved vuggestuen, men det kræver også økonomi til fundament, fliser, flytning og faldsand omkring… så det er nok ikke alt sammen, der kommer over natten, men jeg gør, hvad jeg kan, for at få det hele bevilliget. Hvis nogle af jer forældre har mulighed for at hjælpe med at etablere toget udenfor, kan det være at min ansøgning til flytning af dette går nemmere igennem, idet vi så kun skal have bevilliget faldsandet. Til forældremødet var der flere forældre der tilbød, at de gerne ville hjælpe med den opgave. Alle er meget velkomne til at melde ind til personalet, hvis du kan/vil hjælpe. Så kontakter jeg dig med henblik på koordinering af opgaven. Måske nogle af jer også kender til fonde, vi kan søge, med henblik på etablering af ny legeplads? Alle forslag er kærkomne.

Fotografen

Husk fotografen kommer søndag d. 19. nov., og tager portrætbilleder af jeres børn. Nærmere info følger.

En lille historie fra børnehaven

En dreng kommer grædende hen mod den voksne ude på legepladsen. Den voksne går ham i møde, sætter sig på hug og ligger trøstende armen om ham. Hun spørger til, hvad der er sket, og drengen fortæller, at det er fordi, de andre springer over. Den voksne spørger om de løb om kap, hvilket han bekræfter.

Den voksne: ”Æv, hvor irriterende for dig, når du rigtig gerne vil komme først”

Drengen snøfter og nikker bekræftende.

Den voksne: ”Men sådan er det jo nogen gange… så er det bare de andre, der kommer først”

Drengen kigger opgivende og lettere indigneret på den voksne: ”NEJ, de kom ikke først… de springer over”.

Åbningstider og lukkedage

Mandag-Torsdag
Kl. 6.30-17.00

Fredag
Kl. 6.30-16.30

Få oplysninger om lukkedage
Kontakt Børnehuset Ålsgårde

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme på besøg.

Kontakt