Forældremøder- og samtaler

I vil blive indkaldt til forskellige samtaler, i forbindelse med jeres barn, men er selvfølgelig altid velkommen til en snak, hvis I føler der er behov.

Tre måneders samtale: Efter ca. 3 mdr. tilbydes I forældre en samtale, hvor vi taler om, hvordan opstarten er gået, hvordan jeres barn trives, og hvad der skal ske videre frem.

Oprykningssamtale fra vuggestue til børnehave: Når jeres barn skal rykke op i børnehaven, afholder vi en samtale, hvor I som forældre, en pædagog fra vuggestuen og en fra børnehaven deltager. Formålet er, at skabe så tryg en overgang som muligt, ved sammen at "overlevere" barnet til børnehaven.

Samtale for kommende skolebørn: I efteråret, året før dit barn starter skole, tilbydes I en samtale, hvor fokus ligger på, at lægge en plan for, hvordan vi bedst understøtter dit barn frem mod at blive klar til SFO og skolestart.

Imellem disse samtaler afholder vi en gang årligt almindelige udviklingssamtaler. Derudover tager vi altid fat i jer, hvis vi oplever et behov for at tale om jeres barn. Ligeledes forventer vi, at I som forældre også kommer og beder om en samtale, såfremt I oplever, at I eller jeres barn har brug for det.