Den daglige kontakt

I Børnehuset Ålsgårde har vi tradition for et godt og højt prioriteret forældresamarbejde. Vi værdsætter en god dialog og forventer en god omgangstone.

Den daglige kontakt er den primære, og vi lægger vægt på løbende at formidle, hvordan dit barn trives og udvikler sig hos os. I er dem, der kender jeres barn bedst. Derfor er det omvendt også vigtigt, at I i hverdagen fortæller os om, hvordan I oplever jeres barn.

Dialog med fokus på jeres barns trivsel i institutionen, men også på barnets trivsel generelt, er nødvendig, hvis vi sammen vil skabe de bedste udviklingsbetingelser for lige netop jeres barn. Derfor vægter vi kommunikationen i hverdagen højt, og har I eller vi brug for en snak, finder vi altid tid til det.