Ændringer i barnets liv

Sker der ændringer i barnets liv er det vigtigt for pædagogerne på barnets stue at vide hvad disse ændringer består af.

De den mindste ting kan have stor betydning for barnet. Det kan være alt fra at, far/mor har været væk i weekenden til at have mistet en, der står familien nær.