Ferie og fridage fra børnehaven

Holder I en fridag eller går I på ferie, vil vi gerne vide det.

I de gængse ferieperioder; sommerferie, efterårsferie, vinterferie, påskeferie og på dage, hvor vi på forhånd har erfaring for, at kun få børn møder ind, vil der blive hængt ferie / fridage lister op, som I skal udfylde. Dette for at vi kan planlægge et fremmøde af voksne, som modsvarer fremmødet af børn.

Vi forsøger altid at afvikle ferie og afspadsering på dage, hvor fremmødet af børn er lavt, således at vi har mere personale til dit barn, på de dage hvor alle børn er mødt ind. Derfor er det vigtigt for os at vide, hvor mange børn vi har, på de ovenstående dage.