Store-plantedag med bedsteforældre

Onsdag d. 27. sept. kl. 18.30-21.00 afholder vi forældremøde med valg til bestyrelsen. Vi har i bestyrelsen besluttet at afprøve et nyt koncept, hvor I som forældre er med til at beslutte, hvad mødet skal handle om. Det kan være forhold i jeres børns hverdag i daginstitutionen, som I har brug for at tale om eller vide mere om. Det kan være forhold hjemme omkring opdragelse, eller spørgsmål som vedr. jeres barns udvikling og trivsel generelt. Det kan være spørgsmål omkring, hvordan man i forhold til børnene tackler det at være en skilsmissefamilie, eller hvordan man tackler barnets jalousi overfor lillesøster/ bror. Det kan være lige, hvad I tænker, at I har brug for af viden, sparring, oplæg om eller afklaring omkring… blot skal det være relateret til jeres barns trivsel og udvikling og udgangspunktet for samtalerne, skal være jeres barn.

Vi vil så i bestyrelsesregi, vælge i de forslag der er indkommet, ud fra kriterier om, at emerne skal have almen interesse. Vi vil samle forslagene i ml. 2-4 overordnede emner, og bygge forældremødet op som en cafemodel. Vi fordeler os så på stuerne, hvor hver stue har sit eget emne, som I forinden har tilmeldt jer. Vi tænker, at denne model potentielt vil kunne skabe mere relevans for flere, og en mulighed for at vi også bruger hinandens viden og erfaringer både forældre og pædagoger imellem, men også forældre og forældre imellem, med henblik på at skabe gode rammer for børnene. Vi er meget spændte på, om I alle sammen er med på ideen, og håber det bliver et dynamisk og givende møde for alle. Efter sommerferien bliver der sat en kasse op, som I kan lægge forslag i. Intet er for stort, intet for småt