Nyhedsbrev juni 2017

Så nærmer sommerferietiden sig med hastige skridt, og inden vi på skift ”træder af” får I lige en opdatering herfra.

 

 

Personalesituation

Marie i vuggestuen stopper medio august, da hun skal ud at rejse i 4 måneder. Vi ansætter en pædagog til vuggestuen i stedet, som vi håber på, kan starte d. 1. september. Laura, som børnene kender fra børnehaven, vil fra september blive tilknyttet vuggestuen, hvor Maria skal tilbage i børnehaven.

Vores pædagog Betinna, som er på barsel, vender tilbage til vuggestuen medio februar 2018.

I børnehaven vender Stine, som er pædagog, tilbage fra barsel til dec. 2017.

Vi har et engageret, dygtigt og velfungerende team, båret at både pædagoger og medhjælpere, som har været i faget i mange år, men vi glæder os også til, at den ny pædagog starter og til at vores to barslende pædagoger vender tilbage.

Sommerferie

Ugerne i sommerferien vil primært blive brugt på at lege, tage på mindre ture og lave hyggelige aktiviteter hjemme i huset. Vi planlægger ikke noget på forhånd, men tar’ dagene, som de kommer. Sommerferien er en tid, hvor jeres børn nyder den ro og plads, der er i børnehaven, og hvor alting er lidt mere spontant og frit. Det sker også tit, at børnene får øje på nye venner, når bedstevennen er taget på ferie, og de leger ofte lege, som kan strække sig over en hel dag eller flere dage. De voksne er ligeledes mere tilgængelige og har heller ikke travlt med andre børn og aktiviteter. Alt i alt er vi mere tætte og nærværende, og der er en samhørighed imellem børnene og imellem voksne og børn, som både børn og voksne nyder i sådanne perioder. Derfor vejrer vi fra dag til dag stemningen og børnenes initiativer, og planlægger ad hoc med udgangspunkt i, hvad der giver mening at tilbyde af aktiviteter.

Fra jord til bord

Som flere af jer måske har bemærket på Facebook, har børnene nu plantet lidt forskellige grøntsager og urter i en af plantekasserne på legepladsen. Vi er lidt sent ude, så vi har plantet grønt, som er hurtigt voksende. Børnene er med til at passe det, og når det er klart, skal vi selvfølgelig bruge det i vores mad på maddagene. Det bliver sjovt, at høste vores egne grøntsager og smage på dem. Vi mangler at gøre bedet i hjørnet af legepladsen ved døren ind til vuggestuen klart, så hvis nogen ag jer forældre har lyst, er I velkomne til at komme med jeres barn i børnehave/ vuggestue en formiddag i sommerferien og grave og så med børnene.

Kvalitet i daginstitutionerne i Helsingør Kommune

Følg Børnehuset på Facebook

Vi har i Helsingør kommune på daginstitutionsniveau udviklet en definition på kvalitet, som læner sig op ad både national og international forskning. Målet med definitionen er, at vi alle bliver endnu dygtigere til at skabe læringsmiljøer for børn, hvor de både oplever trivsel her og nu i deres børneliv, men også lærer og tilegner sig kompetencer og egenskaber, som de har brug for, for at udvikle sig til livsduelige mennesker på sigt. Vi kommer løbende til at arbejde med indsatsområder, hvor vi over tid skærper fokus på fx fysiske læringsmiljøer, interaktionen ml. den voksne og barnet, strukturelle og organisatoriske forhold mm.. Alt sammen med sigte på, at skabe de bedste betingelser for jeres børns udvikling. Jeg vil løbende informere jer om, hvad vi arbejder med. Vi starter op med at konsulenter udefra kommer og observerer vores praksis, hvorefter vi sammen med dem beslutter, hvilke indsatsområder vi den efterfølgende periode skal arbejde med. Sådanne observationer vil fremadrettet blive foretaget hvert ½ år, med deraf følgende nye indsatsområder. Det bliver superspændende

Forældremøde

Onsdag d. 27. sept. kl. 18.30-21.00 afholder vi forældremøde med valg til bestyrelsen. Vi har i bestyrelsen besluttet at afprøve et nyt koncept, hvor I som forældre er med til at beslutte, hvad mødet skal handle om. Det kan være forhold i jeres børns hverdag i daginstitutionen, som I har brug for at tale om eller vide mere om. Det kan være forhold hjemme omkring opdragelse, eller spørgsmål som vedr. jeres barns udvikling og trivsel generelt. Det kan være spørgsmål omkring, hvordan man i forhold til børnene tackler det at være en skilsmissefamilie, eller hvordan man tackler barnets jalousi overfor lillesøster/ bror. Det kan være lige, hvad I tænker, at I har brug for af viden, sparring, oplæg om eller afklaring omkring… blot skal det være relateret til jeres barns trivsel og udvikling og udgangspunktet for samtalerne, skal være jeres barn.

Vi vil så i bestyrelsesregi, vælge i de forslag der er indkommet, ud fra kriterier om, at emerne skal have almen interesse. Vi vil samle forslagene i ml. 2-4 overordnede emner, og bygge forældremødet op som en cafemodel. Vi fordeler os så på stuerne, hvor hver stue har sit eget emne, som I forinden har tilmeldt jer. Vi tænker, at denne model potentielt vil kunne skabe mere relevans for flere, og en mulighed for at vi også bruger hinandens viden og erfaringer både forældre og pædagoger imellem, men også forældre og forældre imellem, med henblik på at skabe gode rammer for børnene. Vi er meget spændte på, om I alle sammen er med på ideen, og håber det bliver et dynamisk og givende møde for alle. Efter sommerferien bliver der sat en kasse op, som I kan lægge forslag i. Intet er for stort, intet for småt

Tøj der forsvinder

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at tage en snak med hinanden og med bedsteforældre og andre, der henter jeres børn, omkring opmærksomhed på, ikke at tage andre børns tøj eller sko med hjem. Jeg ved godt, at det sker som en fejl, men på det seneste har der været en del børn, som har mistet større ting som jakker, bukser mv.. Noget af tøjet dukker ikke op igen, noget vender tilbage efter et par måneder, nyvasket og sammenlagt i barnets rum. Det er selvsagt rigtigt ærgerligt, når barnet lige har fået en ny jakke, og man skal ud og købe en ny igen, fordi dem, der er kommet til at tage den med hjem, først vender tilbage efter 1-2 måneder med den igen. Noget af det tøj, der er forsvundet, er der navn i, så er I søde at tjekke jeres børns tøj og bringe det tilbage, hvis ikke det er jeres.  Nogen gange sker det faktisk også, at forældre kommer til at tage fx en jakke med hjem, som ikke er deres, men som er ens med deres eget barns jakke, og når de så kigger i nakken eller på vaskemærket, får de øje på et andet barns navn. Så en opfordring til alle om at være mere opmærksomme, på det tøj i får taget med hjem, når I henter jeres barn.

 Og når vi nu er ved tøjet… så også et hjertesuk fra personalet, som hver dag ved lukketid samler tøj, tegninger, sko, gummistøvler, vanter, hårspænder, legetøj, pinde mm. op fra gulvene i garderoben og på stuerne. Det er en rigtig god øvelse for jeres børn, at de/ I inden I går hjem, sammen med dem tjekker, om nu alt det, der skal blive i børnehaven, ligger pænt i deres garderobeområde. Ligeledes om de har lavet, samlet eller fået noget i børnehaven i dag, som de skal have med hjem. De er for små til at have ansvaret for at huske deres ting, men store nok til at øve sig på det. I skolen er det en vigtig kompetence at have… der, er der ikke nogen der hjælper dem med det.

Og når nu vi er ved oprydning: Alle børn skal rydde lige så mange ting op på legepladsen som deres alder i år, inden de går hjem. Vil I hjælpe os med at huske børnene på det inden i går hjem om eftermiddagen? Så er det nemmere at finde det, man vil lege med det næste dag.

En lille historie fra vuggestuen om solidaritet

2 drenge sidder på WC ved siden af hinanden. Efter at have siddet lidt rejser de sig, og den ene tæller de 1, 2, 3 lorte, der ligger i hans kumme. Derefter går han over og kigger ned i den andens kumme. Der er kun en tissetår. ”Nej” siger han og ryster på hovedet, mens han går tilbage og sætter sig på sit eget toilet igen. Efter han har sat sig, beordrer han resolut den anden til også at sætte sig og gøre sig færdig.

Se sådan kan solidaritet, hjælpsomhed og støtte også komme til udtryk


Åbningstider og lukkedage

Mandag-Torsdag
Kl. 6.30-17.00

Fredag
Kl. 6.30-16.30

Få oplysninger om lukkedage
Planlagte aktiviteter for børnene

Der er planlagt aktiviteter, hvor der er fokus på personlig, social, motorisk, sproglig, kulturel læring samt oplevelser med og læring i naturen. De planlagte aktiviteter kan ses i månedsplanen.

Mere om aktiviteter og månedsplan
Kontakt Børnehuset Ålsgårde

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme på besøg.

Kontakt