De første uger i Børnehuset Ålsgårde

Generelt er det en god ide at give dit barn korte dage den første uge eller to, hvis det er muligt.

At starte i institution, er en stor omvæltning. Der er mange nye indtryk, rutiner, børn og voksne, som barnet skal vænne sig til. Samtidig, og måske for første gang i sit liv, skal barnet magte alt dette nye, uden at opleve den fundamentale tryghed, som I forældre har udgjort for ham/ hende frem til nu. Og sidst, men ikke mindst, har barnet endnu ikke erfaringer med, at blive forladt et fremmed sted og ved ikke, at I vender tilbage, når I går fra det.

Første gang, i går fra barnet, vil typisk være en tur op på personalestuen med en kop kaffe eller te, hvor vi hurtigt kan kalde jer tilbage, hvis jeres barn bliver ked af det.

Efterfølgende øges tidsintervallet med først 1 time så 2 timer osv. Hvor hurtigt, vi går frem, afhænger af dit barns parathed og af jeres mulighed for at give barnet korte dage. Har i en bedsteforældre, nabo eller anden for barnet kendt person, kan det måske også være en mulighed at få hjælp herfra til kortere dage i starten.

Kommer dit barn fra en anden institution, er det som oftest vant til en hverdag i institution og tryg ved, at I går, da det har erfaringer med, at I altid kommer tilbage igen. Typisk går opstart for sådan et barn hurtigere.

I takt med, at barnet opbygger tillid til og tryghed ved de nye voksne, øges længden af barnets tid i institutionen.