2. dag i Børnehuset Ålsgårde

På andendagen er der fokus på at skabe kontakt mellem pædagog og barn.

I møder ind kl. 9.00-12.00 og spiser frokosten sammen med os. Du bliver her sammen med dit barn, og pædagogen har fokus på at skabe kontakt til ham/ hende. Måske barnet og pædagogen får lov at have en kort stund alene, mens du lige går på toilettet eller i køkkenet og henter en kop kaffe, og barnet oplever, at det er okay at være alene med den ny voksne. Eller måske pædagogen får lov at tage ham/ hende på skødet eller i hånden og vise rundt. Målet er at etablere en begyndende tillid og kontakt mellem barn og pædagog.

Denne dag aftaler vi, inden I går hjem, hvordan de kommende dage skal se ud. Nogle børn er allerede klar til at være lidt i institutionen uden far eller mor på 3. dagen. Andre har brug for mere tid. Nogle forældre har lang tid til indkøring, andre har ikke mulighed for at bruge så lang tid.