Dagligdagen i vuggestuen

Med de mindste tilstræber vi hele tiden nærværet på gulvet sammen med dem, og et roligt og trygt miljø, hvor de tør udforske verden omkring dem.

Vi holder om formiddagen en lille samlingsstund, hvor vi spiser frugt, synger, leger sanglege, læser bøger eller laver anden aktivitet/ leg - altsammen med fokus på lige netop de mindstes behov. 

I løbet af formiddagen er vi mest på legepladsen eller i vuggestueafdelingen, hvor der er ro til, at børnene kan tumle, øve sig og lege i deres tempo. Her spiser de også frokost sammen, hvor de selv er med til at dække bord og selv øser mad op. 

Efter frokost har vi igen en hyggelig stund, hvor børnene pusles, og for de flestes vedkommende puttes til middagslur. Også her giver vi os god tid til at inddrage dem i afklædning og toiletbesøg, så de får oplevelsen af at være selvhjulpne, og på en måde, så de hver især oplever nærvær og en-til-en kontakt med den voksne.

At deltage og hjælpe er ikke en pligt, men noget vi opmuntrer til med respekt for barnets ret til at sige nej. Men de fleste børn nyder at hjælpe til og prøve selv. Vi er her inspireret af Lise Ahlmanns DVD og tilhørende bog "Indlært hjælpeløshed" og "Omsorg og samspil i vuggestuen".

Udover ovenstående, leger vi meget i i vuggestuen. Der er mange ting man skal lære, når man skal være sammen med og begynde at lege med andre børn. 

Vi laver også mange sanselige, kropslige og sproglige lege og aktiviteter, da de mindstes udvikling netop er centreret omkring udvikling af sanser, kropsbeherskelse og sprog. Vi danser, går på line, laver rytmik, leger på legepladsen, læser/ kigger i bøger, laver dukketeater mv.

Med de ældste vuggestuebørn, går vi indimellem på besøg i børnehaven og følger deres aktiviteter og lege, så overgangen fra vuggestue til børnehave, kommer som en naturlighed for dit barn.