Kommende aktiviteter

Se planen for vores kommende aktiviteter.


Vi har i vores planlagte aktiviteter fokus på at tilbyde aktiviteter, som stimulerer og udfordre indenfor de seks læreplanstemaer: sproglig, motorisk, social og personlig udvikling samt indenfor natur og kulturelle udtryksformer. 

I alle vores aktiviteter har vi opmærksomhed på børnenes sociale og personlige kompetencer. Dette kan fx komme til udtryk via den sammensatte børnegruppe, hvilke udfordringer der findes i temaet, og hvordan de samarbejder om at løse specifikke opgaver osv.

Derfor er barnets personlige og sociale trivsel en stor del af planlægnings arbejdet, omkring de planlagte aktiviteter. 

Se planlagte aktiviteter i månedsplan

Udover den daglige dialog, vil der løbende blive hængt informationer og dagsedler på tavlen ved indgangen. Der vil også være i nyhedsbrevet.  

BØRNEHUSET ÅLSGÅRDES NYHEDSBREV


Åbningstider og lukkedage

Mandag-Torsdag
Kl. 6.30-17.00

Fredag
Kl. 6.30-16.30

Få oplysninger om lukkedage