D.G.I. - Bevægelse i hverdagen

Vi er igang med at certificere os til dgi-institution, men har altid vægtet bevægelse som en vigtig del af vores hverdag.

Med DGI bliver vi endnu bedre til at få ideer til, hvordan vi bedst involverer børnene i daglig bevægelse.

I hverdagen tænker vi bevægelse ind i vores aktiviteter. Vi går i Nordkysthallen en gang om ugen med alle børnehavebørn, samt de ældste vuggestuebørn.Derudover har vi indrettet et grupperum til bevægelses rum, som kan benyttes af hele huset.

Vi er hver dag på legepladsen, hvor der er mulighed for at børnene kan klatre,cykle,og lave aktiviteter, som er igangsat af voksne. Eller de tager selv de lege op, de har været en del af i fx hallen, idet hele taget bevæge sig frit,med plads til udfoldelse.